afbeelding
afbeelding TXZorg
Onderwijs voor de zorg

Gerrit de Niet

Ervaren zorgprofessional
Ervaren docent
Gepromoveerd wetenschapper

les

linkedin

TX

Zorg

KvK: 67125603
T: 0624672531
E: info@txzorg.nl


CRKBO
EBP
Between
Implementatie
Implementatie


Over Gerrit de Niet

Gerrit de Niet is vanaf 1984 werkzaam als professional in de Geestelijke Gezondheidszorg. In 1989 rondde hij zijn opleiding tot verpleegkundige af. Hij werkte vanaf die tijd binnen verschillende klinische settings. Na enige opleidingen op het gebied van management ontving hij in 2004 zijn bul na het afronden van zijn studie gezondheidswetenschap, afstudeerrichting verplegingswetenschap, aan de rijksuniversiteit Utrecht.

Tussen 2005 en 2011 deed hij onderzoek naar de verpleegkundige zorg voor slaapproblemen. In 2011 promoveerde hij op basis van het proefschrift Between dream and sleep. Towards evidence based nursing care for sleepproblems. Hij was tijdelijk opleider Verpleegkundig Specialist tussen 2010 en 2014 en sinds die tijd geeft hij regelmatig les aan studenten van die opleiding. Vanaf 2012 tot 2017 was hij algemeen verpleegkundig opleider bij Pro Persona.

Gerrit heeft ervaring als docent en verzorgt regelmatig bijdragen aan vakinhoudelijke literatuur, workshops, congressen en referaten.

Lid V&VN
BIG geregistreerd: 49008694130




Publicaties:

Boeken en hoofdstukken

Tiemens B, Kaasenbrood A & de Niet G. (2010) Evidence based werken in de geestelijke gezondheidszorg. Methodisch werken als oplossing. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Niet de G. (2011) [proefschrift] Between dream and sleep. Towards evidence based nursing care for sleep problems. Oosterbeek: Gerrit de Niet.

Koekkoek B, de Niet G. (2012) Van roeping tot proefschrift. Een selectieve historie van de psychiatrische verpleegkunde tussen 1980 en nu. In: Klare lijnen. Opstellen over geestelijke gezondheidszorg. Nijmegen Wolfheze: ProCES.

Niet de G. Slaapproblemen (2015) [hoofdstuk] In: Achterberg van Th. et al. (2016) Effectief Verplegen. Dwingeloo: Kavannah.

Niet de G. (2015) [hoofdstuk] Visie als fundament. In: Tiemens B, Vermeulen H. Implementeren van Evidence Based Practice. Praktische tips voor een complexe verandering. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Publicaties internationaal

Niet de GJ, Hutschemaekers GJM & Lendemeijer BHHG. (2005). Is the reducing effect of the Staff Observation Aggression Scale owing to a learning effect? An Explorative study. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing 12, 687-694.

Niet de G, Tiemens B, Lendemeijer B & Hutschemaekers G. (2008). Perceived sleep quality of psychiatric patients. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing 15, 465-470.

Niet de G, Tiemens B, Lendemeijer B & Hutschemaekers G. (2008) Music, a sound way to sleep? Journal of Sleep Research. 17, p. 248-248.

Niet de G, Tiemens B, Lendemeijer B & Hutschemaekers G. (2009). Music-assisted relaxation to improve sleep quality: Meta-analysis. Journal of Advanced Nursing 65, 1356-1364.

Niet de GJ, Tiemens BG & Hutschemaekers G. (2009). Nursing care for sleep problems in psychiatry: Is there a problem? British Journal of Nursing 18, 370-374.

Niet de G, Tiemens B, Kloos M & Hutschemaekers G. (2009). A review of systematic reviews about the efficacy of non-pharmacological interventions to improve sleep quality in insomnia. International Journal of Evidence-based Health Care 7, 233-242.

Niet de G, Tiemens B & Hutschemaekers G. (2010). Can mental healthcare nurses improve sleep quality for inpatients? British Journal of Nursing 19, 1100-1105.

Niet de G, Tiemens B, Achterberg van T & Hutschemaekers G. (2011). The applicability of two brief evidence-based interventions to improve sleep quality in inpatient psychiatry. International Journal of Mental Health Nursing 20(5), 319-327.

Schouten KA, De Niet GJ, Knipscheer JW, Kleber RJ, Hutschemaekers GJM. (2014). The Effectiveness of Art Therapy in the Treatment of Traumatized Adults: A Systematic Review on Art Therapy and Trauma. Trauma Violence Abuse published online 16 November 2014.

Nationale publicaties

Dusseldorp van L & de Niet G. (2004). Advanced Nursing Practice in de psychiatrie. Psychopraxis 6, 6-10.

Dusseldorp van L & de Niet G. (2004). Advanced Nursing Practice in de psychiatrie. Een reactie en het laatste woord. Psychopraxis 6, 45-46.

Koekkoek B & de Niet G. (2004). Aangevallen door de patiënt: het verhaal van een verpleegkundige. Psychopraxis 6, 224-229.

Niet de G. (2005). Bejegening bij zelfverwondend gedrag: de hulpvraag centraal. Psychopraxis 7, 48-51.

Dusseldorp van L & de Niet G. (2006). De Scale for the Assessment of Negative Symptoms. Psychopraxis 119-123.

Niet de G (2006). Zorg voor slaapproblemen bij psychiatrische stoornissen. PsychoPraxis 8, 60-64.

Niet de G. (2006). Gabriël Roodbol over consultatieve psychiatrie in het algemene ziekenhuis, de ontwikkelingen en een opgelapt oud paard. Psychopraxis 8, 153-157.

Bijma M & de Niet G. (2007). Schematherapie voor borderline patiënten. Psychopraxis 9, 149-154.

Niet de G. (2009). De professionalisering van online therapie. Psychopraxis 11, 71-75.

Niet de G (2009). Niet-farmacologische interventies voor slaapproblemen. Wat vertellen systematische reviews over hun werkzaamheid? Nederlands Tijdschrift voor Evidence Based Practice 3, 4-10.

Noorlander RJ & de Niet G. (2010). De therapeutische relatie als middel tegen therapieontrouw. Psychopraktijk 2, 15-17.

Niet de G. (2010). Vissen voor beginners: zelf op zoek naar evidence. Psychopraktijk 2, 34-36.

Tiemens B, de Niet G & Kaasenbrood A. (2010). Meten omdat geen cliënt hetzelfde is: over acceptatie van onzekerheid. Psychopraktijk 2, 25-27.

Tiemens BG, Kaasenbrood AJA & de Niet GJ. (2010). De vanzelfsprekendheid van evidence based werken. GZ-psychologie 7, 26-32.

Niet de G. (2011). Debriefing na een ingrijpende gebeurtenis: Redding of ritueel? Nederlands Tijdschrift voor Evidence Based Practice 2, 4-7.

Tiemens B, Hutschemakers G, Kaaenbrood A, de Niet G. (2011) Evidence-based werken: kennis en context. Tijdschrift voor Psychotherapie, 37, (6), 429-441.

Niet de G. (2012). Implementeren en het verpleegkundig team. Visie als fundament. Nederlands Tijdschrift voor Evidence Based Practice 2, 15-19.

Niet de G. (2013). Implementeren en het verpleegkundig team. Visie als fundament. Bijzijn-XL, 6, 16-19.

Koekkoek B, Perquin A, Nijman H, Roodbol G, Niet de G. (2013) Verpleegkundigen opleiden voor de ggz: Stand van zaken en ontwikkelingen. MGv, 6, 242-252.

Niet de G. (2016). Wetenschap kritisch bekeken: Effects of G.H.3 on mental symptoms and health-related quality of life among older adults: results of a three-month follow-up study in Shanghai, China. Nederlands Tijdschrift voor Evidence Based Practice 5, 11-12.